You are here

Konfigurerer Digital Workspace

Alfresco Digital Workspace -Innstillingene er i følgende fil ../digital-workspace/app.config.json. Du kan bruke filen til å skreddersy Alfresco Digital Workspace på en enkel måte og uten kodeendringer. Filen kan oppdateres mens Alfresco Digital Workspace fortsatt kjører, og brukerne får se endringene når sidene deres lastes på nytt.
For mer dyptgående dokumentasjon om hvordan Alfresco Digital Workspace konfigureres, se Application features.

Følgende innstillinger kan konfigureres i ../digital-workspace/app.config.json.

Egenskap Delegenskap Eksempelverdi Beskrivelse
ecmHost   “https://repository.domain.com:port” Serveradressen til Alfresco Content Services.
baseShareUrl   “https://appname.domain.com:port/#/preview/s” Serveradressen til stedet der delte filer blir tilgjengelig (kun påkrevd hvis en annen enn programadressen).
authtype   Enkel Avgjør typen av godkjenning. For å bruke Enkel innlogging-modusen må du endre denne egenskapen til OAuth. Se Single Sign-On (SSO).
aosHost   "https://repository.domain.com/alfresco/aos" Serveradressen til AOS-endepunktet.
Note: Serveradressen må være https.
application name “Digital Workspace” Programnavn som vil bli vist i overskriften for programmet og i side-/fanetittelen.
  logo “assets/images/alfresco-logo-flower.svg” Bane til logoen vist i programoverskriften.
  copyright “© 2017–2020 Alfresco Software, Inc. Med enerett.” Tekst om opphavsrett som vises på påloggingssiden.
headerColor   #2196F3 Verdi for bakgrunnsfargen i overskriften av programmet.
languagePicker   false Aktiver manuell språkvalgmeny.
pagination size 25 Angi standard antall elementer som skal vises på en side.
  supportedPageSizes 25, 50, 100 Endre elementene som er tilgjengelige i pagineringskontrollen.
files excluded ".DS_Store", "desktop.ini", "Thumbs.db", ".git" Begrens brukere fra å laste opp visse typer filer og mapper ved å konfigurere eller utvide listen over regler i banen "files.excluded".
  Match-options, no case true Sikrer at utelatelser ikke skiller mellom store/små bokstaver.
adf-versions-manager allowComments true Slå versjonskommentarer på/av.
  allowDownload true Slå nedlastinger av versjoner på/av.
sideNav preserveState true Husk brukerens valg av sidenavigering: minimert eller utvidet.
  expandedSidenav true Sidenavigering utvidet som standard.
languages key “nb” Kode for alternativer i språkvalgmeny.
  label “Bokmål” Etikett som vises i språkvalgmenyen.
content-metadata presets   Legg til egendefinerte aspekter og egenskaper som skal vises i informasjonsskuffen.
  custom   Legg til egendefinerte aspekter og egenskaper som skal vises i informasjonsskuffen.
search include   Spesifiser nodeinformasjonen returnert av API-en i søkeresultatsettet.
  sorting   Tilgjengelige sorteringsalternativer for søkeresultat, og hvilket alternativ som er standard.
  filterQueries   Spesifiser hvilket innhold som skal og ikke skal returneres i resultatsettet.
  facetFields   Tillater konfigurasjon av filteralternativer for søkeresultatene.
  facetQueries   Tillater konfigurasjon av filteralternativer for søkeresultatene.
  categories   Tillater konfigurasjon av filteralternativer for søkeresultatene.
  aca:fields   Spesifiser metadata-feltene som skal inkluderes i søkespørringer.
viewer.maxRetries   2 Forhåndsvisnings-mekanismen som brukes til å vise en fil, prøver å åpne den, og hvis dette ikke lykkes, venter den i 20 sekunder før den prøver på nytt. Prosessen innebærer konvertering av filen (flere formater støttes avhengig av innholdstypen), og hvis det tar mer enn 20 sekunder, oppgir systemet at innholdet ikke støttes. Dette tidsavbruddet kan utvides ved å legge til en verdi for denne egenskapen. Hvis du skriver inn 2, vil ventetiden før tidsavbruddet være på 40 sekunder.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.