You are here

Feilsøking og vanlige spørsmål

Her er svarene på noen ofte stilte spørsmål.

Når jeg forsøker å logge på, rapporteres et problem med CORS.

Se Cross Origin Resource Sharing (CORS) filters og Cross-Origin Resource Sharing (CORS).

tilbake til toppen

Kan jeg tilpasse Alfresco Digital Workspace?

Ja, det finnes flere tilpasninger tilgjengelig som kan konfigureres i ../digital-workspace/app.config.json. Se Konfigurerer Digital Workspace for mer informasjon. Programmet kan også utvides med ADF Extension-rammeverket. Se Extending.

tilbake til toppen

Jeg har installert en utvidelse, og Alfresco Digital Workspace fungerer ikke.

Først må du deaktivere utvidelsen, og så sjekke at Alfresco Digital Workspace fungerer som det skal. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt utvikleren av utvidelsen for hjelp.

tilbake til toppen

Fungerer Alfresco Digital Workspace med Alfresco Governance Services?

Ja, Alfresco Digital Workspace støtter Alfresco Governance Services. Se Governance Services.

tilbake til toppen

Støtter Alfresco Digital Workspace smarte mapper?

Tilgang til smarte mapper støttes, men smarte mapper kan ikke opprettes i dette programmet.

tilbake til toppen

Hvordan konfigurerer jeg SSL?

SSL-konfigurasjoner varierer fra en installasjon til den neste. Her er én tilnærming til oppsettet av NGINX med SSL, se https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html.

For informasjon om å generere selvklarerte sertifikater for lokale testings- og utviklingsformål, se https://letsencrypt.org/docs/certificates-for-localhost/.

tilbake til toppen

Hvilke nettlesere støtter Alfresco Digital Workspace?

Alfresco Digital Workspace støtter følgende eviggrønne nettlesere:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
tilbake til toppen

Støttes Enkel innlogging (SSO) med Alfresco Digital Workspace?

Ja, Digital Workspace støtter Enkel innlogging med Identity Service. Se Alfresco SSO Guide for mer informasjon.

Alfresco Digital Workspace støtter ikke SAML Enkel innlogging (SSO) for Alfresco Content Services. Brukere kan logge på med brukerlegitimasjonen sin via enkel godkjenning, men SAML-godkjenning må ikke håndheves.

Se SAML Single Sign-On (SSO) for Alfresco Content Services og Configuring SAML (SSO) settings for REST API using the Admin Console for mer.

tilbake til toppen

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.