You are here

Governance Services

Możliwości aplikacji Alfresco Digital Workspace zostały rozszerzone, aby uwzględnić funkcje Alfresco Governance Services dla użytkowników końcowych. Praca z rekordami i archiwizacja plików jest szybka i łatwa dzięki menu czynności dostępnemu w aplikacji Digital Workspace.

Funkcje te wymagają Alfresco Governance Services, a na potrzeby archiwizacji w celu długoterminowego przechowywania, również Alfresco Content Connector for AWS S3.

Poniższy film zawiera krótkie wprowadzenie do nowych funkcji zarządzania.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.