You are here

Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Podczas próby logowania zgłaszany jest problem z CORS.

Patrz rozdziały Filtry udostępniania zasobów z różnych źródeł (Cross-Origin Resource Sharing, CORS) oraz Udostępnianie zasobów z różnych źródeł (Cross-Origin Resource Sharing, CORS).

powrót do początku

Czy można dostosować aplikację Alfresco Digital Workspace?

Tak, przy użyciu pliku ../digital-workspace/app.config.json można dostosować niektóre aspekty aplikacji. Zobacz Konfigurowanie aplikacji Digital Workspace, aby uzyskać więcej informacji. Aplikację można także rozszerzyć przy użyciu platformy ADF Extension. Zobacz Rozszerzanie.

powrót do początku

Po zainstalowaniu rozszerzenia aplikacja Alfresco Digital Workspace nie działa.

Najpierw wyłącz rozszerzenie, a następnie sprawdź, czy aplikacja Alfresco Digital Workspace działa prawidłowo. Jeśli problem został rozwiązany, skontaktuj się z projektantem w celu uzyskania pomocy.

powrót do początku

Czy aplikacja Alfresco Digital Workspace współpracuje z usługami Alfresco Governance Services?

Tak, aplikacja Alfresco Digital Workspace współpracuje z usługami Alfresco Governance Services. Patrz Governance Services.

powrót do początku

Czy aplikacja Alfresco Digital Workspace obsługuje inteligentne foldery?

Aplikacja umożliwia dostęp do inteligentnych folderów, ale nie umożliwia ich tworzenia.

powrót do początku

Jak skonfigurować protokół SSL?

Konfiguracje SSL różnią się w zależności od instalacji. Opis jednego ze sposobów konfiguracji serwera NGINX przy użyciu protokołu SSL można znaleźć na stronie https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html.

Informacje na temat generowania zaufanych certyfikatów na potrzeby lokalnego testowania i programowania można znaleźć na stronie https://letsencrypt.org/docs/certificates-for-localhost/.

powrót do początku

Jakie przeglądarki obsługuje aplikacja Alfresco Digital Workspace?

Aplikacja Alfresco Digital Workspace obsługuje następujące przeglądarki Evergreen:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
powrót do początku

Czy w aplikacji Alfresco Digital Workspace jest obsługiwane logowanie jednokrotne (SSO)?

Tak, aplikacja Digital Workspace obsługuje logowanie jednokrotne w ramach usługi Identity Service. Więcej informacji można znaleźć w Alfresco SSO Guide.

Aplikacja Alfresco Digital Workspace nie obsługuje logowania jednokrotnego (SSO) typu SAML dla produktu Alfresco Content Services. Użytkownicy mogą logować się przy użyciu swoich poświadczeń za pomocą podstawowego uwierzytelniania, ale nie można wymuszać uwierzytelniania SAML.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziałach SAML Single Sign-On (SSO) for Alfresco Content Services oraz Configuring SAML (SSO) settings for REST API using the Admin Console.

powrót do początku

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.