You are here

Co nowego w aplikacji Alfresco Digital Workspace

Zobacz, co nowego w wydaniu 1.4 aplikacji Alfresco Digital Workspace.

Tworzenie z szablonu

Pliki i foldery można teraz tworzyć na podstawie szablonów. Tworzenie plików z szablonu umożliwia używanie w organizacji standardowych układów dokumentów. Tworzenie folderów z szablonów przyspiesza proces tworzenia struktur folderów w Alfresco Digital Workspace i zapewnia spójność porządku hierarchicznego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Using templates.

Lepsza zgodność ze standardami dostępności WCAG, poziom AA

Usprawnione zostały niektóre funkcje Alfresco Digital Workspace, aby zapewnić lepszą zgodność ze standardami dostępności Web Content Accessibility Guidelines (zalecenia dotyczące dostępności treści internetowych) — poziom AA, rozdział 508.

Więcej informacji można znaleźć w informacjach o wydaniu w Alfresco Support Portal.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.