You are here

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Alfresco dołożyła wszelkich komercyjnie uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności niniejszej dokumentacji, niemniej jednak Alfresco nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub przydatność jakichkolwiek informacji ani za szkody wynikające z wykonywania opisanych procedur. Dokumentacja jest dostarczana w stanie „takim jak jest”, bez udzielania gwarancji jawnej lub dorozumianej, w tym bez wyjątku gwarancji przydatności do konkretnego celu.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.