You are here

Wdrażanie Digital Workspace

Istnieje kilka sposobów wdrażania aplikacji Alfresco Digital Workspace. Wdrożenie można wykonać przy użyciu obrazów Docker skompresowanych w tabelach Helm lub przy użyciu aplikacji Docker Compose. Można również zainstalować Alfresco Content Services przy użyciu standardowych plików WAR zawartych w pliku zip dystrybucji, a następnie skonfigurować instalację w celu uwzględnienia aplikacji Alfresco Digital Workspace.

Dostępne metody wdrożenia:

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.