You are here

Governance Services

Alfresco Digital Workspace har utvidgats till att omfatta funktionaliteten Alfresco Governance Services för slutanvändare. Att arbeta med handlingar och arkivera filer går snabbt och enkelt via åtgärdsmenyerna på Digital Workspace.

Dessa egenskaper kräver Alfresco Governance Services, och för arkivering till långtidslagringen, Alfresco Content Connector for AWS S3.

Se följande video för en snabb introduktion till de nya styrningsegenskaperna.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.