You are here

Felsökning och vanliga frågor och svar

Här är svaren på några vanliga frågor.

När jag försöker logga in rapporteras ett problem med CORS.

Se Cross Origin Resource Sharing (CORS) filters och Cross-Origin Resource Sharing (CORS).

tillbaka till toppen

Kan man anpassa Alfresco Digital Workspace?

Ja, det finns en rad anpassningar tillgängliga som kan konfigureras i ../digital-workspace/app.config.json. Se Konfiguration Digital Workspace för mer information. Programmet kan också utvidgas med ADP Extension framework. Se Extending.

tillbaka till toppen

Jag har installerat ett tillägg och Alfresco Digital Workspace fungerar inte.

Avaktivera först tillägget och kontrollera att Alfresco Digital Workspace fungerar korrekt. Om detta inte löser problemet, kontakta tilläggets utvecklare för stöd.

tillbaka till toppen

Fungerar Alfresco Digital Workspace med Alfresco Governance Services?

Ja, Alfresco Digital Workspace har stöd för Alfresco Governance Services. Se Governance Services.

tillbaka till toppen

Har Alfresco Digital Workspace stöd för smarta mappar?

Åtkomst till smarta mappar stöds men smarta mappar kan inte skapas i det här programmet.

tillbaka till toppen

Hur konfigurerar jag SSL?

SSL-konfigurationerna skiljer sig år mellan installationerna. Här är ett tillvägagångssätt för att konfigurera NGINX med SSL, se https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html.

För information om att generera självsignerade certifikat för lokala test- och utvecklingssyften, se https://letsencrypt.org/docs/certificates-for-localhost/.

tillbaka till toppen

Vilka webbläsare har Alfresco Digital Workspace stöd för?

Alfresco Digital Workspace har stöd för följande Evergreen webbläsare:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
tillbaka till toppen

Stöds Single Sign-On (SSO) med Alfresco Digital Workspace?

Ja, Digital Workspace har stöd för Single Sign-On med Identity Service. Se Alfresco SSO Guide för ytterligare information.

Alfresco Digital Workspace har inte stöd för SAML Single Sign-On (SSO) för Alfresco Content Services. Användare kan logga in med sina autentiseringsuppgifter med grundläggande autentisering, men SAML-autentisering får inte framtvingas.

Se SAML Single Sign-On (SSO) for Alfresco Content Services och Configuring SAML (SSO) settings for REST API using the Admin Console för mer information.

tillbaka till toppen

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.