You are here

Ansvarsfriskrivning

Samtidigt som Alfresco har använts kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa riktigheten i denna dokumentation, tar Alfresco inget ansvar för riktigheten, fullständigheten och nyttan av någon information, eller för skador till följd av de förfaranden som anges. Dessutom är denna dokumentation ”i befintligt skick” utan garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive, utan begränsning, garantier om lämplighet för ett visst ändamål.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.