You are here

Konfiguera Digital Workspace

Alfresco Digital Workspace-inställningarna finns i följande fil ../digital-workspace/app.config.json. Du kan använda filen för att enkelt anpassa Digital Workspace utan att göra några kodändringar. Filen kan uppdateras samtidigt som Digital Workspace körs och användarna kommer att se ändringarna när deras sidor laddas om.
För mer djupgående dokumentation om hur man konfigurerar Digital Workspace, se Application features.

Följande inställningar kan konfigureras i ../digital-workspace/app.config.json.

Egenskap Delegenskap Exempelvärde Beskrivning
ecmHost   “https://repository.domain.com:port” Serveradress för Alfresco Content Services.
baseShareUrl   “https://appname.domain.com:port” Serveradress för programmet (krävs bara om den skiljer sig från ecmHost).
application name “Digital Workspace” Programnamn som visas i sidhuvudet på programmet och i sida/flik-rubriken.
  logo “assets/images/alfresco-logo-flower.svg” Sökväg till logotypen som visas i programsidhuvudet.
  copyright “© 2017 - 2020 Alfresco Software, Inc. Alla rättigheter förbehålls.” Upphovsrättstext som visas på inloggningssidan.
headerColor   #2196F3 Värde för programmets sidhuvudbakgrundsfärg.
languagePicker   false Aktivera manuell språkvalsmeny.
pagination size 25 Ställ in standardantalet objekt som ska visas på en sida.
  supportedPageSizes 25, 50, 100 Ändra de objekt som finns tillgängliga i sidnumreringskontrollen.
files excluded ".DS_Store", "desktop.ini", "Thumbs.db", ".git" Begränsa användare från att ladda upp vissa typer av filer och mappar genom att ställa in eller utvidga listan över regler på sökvägen "files.excluded".
  Match-options, no case true Säkerställer att begränsningarna inte är skiftlägeskänsliga.
adf-versions-manager allowComments true Växla versionskommentarer på/av.
  allowDownload true Växla nedladdningar av versioner på/av.
sideNav preserveState true Kommer ihåg användarens val av sidnavigering minimerad eller expanderad
  expandedSidenav true Sidnavigering expanderad som standard
languages key “sv” Knapp för språkvalsmenyalternativ.
  label “Svenska” Etikett att visa i språkvalsmenyn.
content-metadata presets   Lägger till standardaspekter och egenskaper som ska visas i informationslådan.
  custom   Lägger till standardaspekter och egenskaper som ska visas i informationslådan.
search include   Specificera vilken nodinformation som ska returneras från API i sökresultatet.
  sorting   Tillgängliga sökresultatsorteringsalternativ och vilket alternativ som är standard.
  filterQueries   Specificerar vilket innehåll som ska och inte ska returneras i sökresultatet.
  facetFields   Tillåter konfiguration av alternativ för sökresultatsfiltrering.
  facetQueries   Tillåter konfiguration av alternativ för sökresultatsfiltrering.
  categories   Tillåter konfiguration av alternativ för sökresultatsfiltrering.
  aca:fields   Specificera de metadatafält som kommer att inkluderas i sökfrågorna.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.