You are here

Felsökning och vanliga frågor och svar

Här är svaren på några vanliga frågor.

När jag försöker logga in rapporteras ett problem med CORS.

Se Cross-Origin Resource Sharing (CORS) och Working with single page web applications.

tillbaka till toppen

Kan jag anpassa Digital Workspace?

Ja, det finns en rad anpassningar tillgängliga som kan konfigureras i ../digital-workspace/app.config.json. Se Konfiguera Digital Workspace för mer information. Programmet kan också utökas med ADF Extension framework. Se Extending.

tillbaka till toppen

Jag har installerat ett tillägg och Digital Workspace fungerar inte.

Avaktivera först tillägget och kontrollera att Digital Workspace fungerar korrekt. Om detta löser problemet, kontakta tilläggets utvecklare för hjälp.
tillbaka till toppen

Fungerar Digital Workspace med Alfresco Governance Services?

Digital Workspace stöds där Alfresco Governance Services (AGS) är installerad, men tillhandahåller inga Governance Services-funktioner. Användare med behörighet att komma åt Records Management-arkivplanen kommer att kunna bläddra och se de här filerna. Klassificerade filer kan inte visas av användare som inte har rätt behörighet.

tillbaka till toppen

Stöder Digital Workspace smarta mappar?

Åtkomst till smarta mappar stöds men smarta mappar kan inte skapas i det här programmet.

tillbaka till toppen

Vilka autentiseringsmetoder stöds?

För närvarande stöder Digital Workspace bara grundläggande autentisering med Alfresco Content Services. I framtiden kommer stöd att tillhandahållas för SSO-autentisering

tillbaka till toppen

Fungerar Digital Workspace med Single Sign-On (SSO) för Alfresco Content Services?

Digital Workspace tillhandahåller inte stöd för SAML SSO. Användare kan logga in med sina autentiseringsuppgifter med grundläggande autentisering, men SAML-autentisering får inte vara framtvingad. Se Configuring SAML SSO settings for REST API using the Admin Console.

tillbaka till toppen

Hur konfigurerar jag SSL?

SSL-konfigurationerna skiljer sig åt mellan installationerna. Här är ett tillvägagångssätt för att konfigurera NGINX med SSL, se https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html.

För information om att generera självsignerade certifikat för lokala test- och utvecklingssyften, se https://letsencrypt.org/docs/certificates-for-localhost/.

Vilka webbläsare stöder Digital Workspace?

Digital Workspace Stöder följande Evergreen webbläsare:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
tillbaka till toppen

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.