You are here

Containerbaserad installation

Alfresco Digital Workspace installeras som del av att Alfresco Content Services med Helm-diagram eller en Docker Compose-fil. Båda dessa metoder omfattar en lättvikts-, förkonfigurerad NGINX-server och Digital Workspace-programmet.

Det rekommenderas att du bekantar dig med koncepten containerbaserad installation innan du arbetar med Helm-diagram och Docker. Se Understanding containerized deployment för mer information.

Följ dessa länkar för att ta reda på hur du ska installera Digital Workspace använda Helm-diagram eller Docker Compose:

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.