You are here

Installera Digital Workspace

Det finns en rad sätt att installera Alfresco Digital Workspace. Du kan installera genom att använda Docker-avbildningar som är paketerade i Helm-diagram eller genom att använda Docker Compose. Du kan också installera Alfresco Content Services genom att använda standard WAR-filer som ingår i distributions-zipen, och sedan konfigurera installationen att inkludera Digital Workspace.

Installationsmetoderna är:

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.