You are here

Installera på annan webbserver

Du kan installera Alfresco Digital Workspace till en annan webbserver än där Alfresco Content Services kör. Du kan använda en annan instans av Tomcat, en lättviktsserver såsom NGINX, eller välja en webbserver som du själv har valt. Du måste du först installera Alfresco Content Services 6.1 med distributions-zipen. Se Installing using distribution zip för mer information.
 1. Logga in på supportportalen på http://support.alfresco.com.
 2. Gå till området Downloads och ladda ner digital-workspace.zip.
 3. På servern där du vill hosta Digital Workspace extrahera filerna till <webserver-location>/html.

  Note: Det här är den gemensamma html-mappen.
 4. Bläddra igenom de extraherade filerna och öppna app.config.json i en text-editor.
 5. Redigera filen app.config.json och ändra egenskapen ecmHost till att bli samma som din Alfresco Content Services-server och allokerade port. Exempelvis:

  http://<acsservername>:port

 6. Ändra baseShareUrl egenskapen till servernamnet på Digital Workspace. Exempelvis:

  http://<appservername>:port

 7. Spara filen.
 8. Öppna din webbläsare och gå till Digital Workspace:

  http://<appservername>:8080/digital-workspace

Note: När du installerar Digital Workspace till en annan webbserver rekommenderas det att du konfigurerar Cross-Origin Resource Sharing (CORS). För mer information se Cross-Origin Resource Sharing (CORS) och Working with single page web applications.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.